א.ד.א. פסגות הכרמל יזמות בע"מ

פרטים כלליים

שליפת נסח