או.ג. סלע נדל"ן והשקעות בע"מ

פרטים כלליים

שליפת נסח