נכס ברחוב יצחק שדה 5 רמלה בע"מ

פרטים כלליים

שליפת נסח