אבי קובי מסעדות אילת בע"מ

פרטים כלליים

שליפת נסח