החברה לניהול ואחזקה שכונת אחיסמך בלוד בע"מ

פרטים כלליים

שליפת נסח