נכסים מניבים מקבוצת בית ירושלמי בע"מ

פרטים כלליים

שליפת נסח