סולל בונה - שפדן שלב ג' בע"מ

פרטים כלליים

שליפת נסח