י.נ הצומת שירותי רכב בע"מ

פרטים כלליים

שליפת נסח