שפיר אוריין תפעול ותחזוקה בע"מ

פרטים כלליים

שליפת נסח