קרן סיגמא סיטי 2 נדל"ן שותפות מוגבלת

פרטים כלליים

שליפת נסח