סמבטיון 11, שותפות מוגבלת

פרטים כלליים

שליפת נסח