תנובה חממת פוד-טק (2019), שותפות מוגבלת

פרטים כלליים

שליפת נסח