פז אלון תבור חשמל, שותפות מוגבלת

פרטים כלליים

שליפת נסח