ג'אניש 622, שותפות מוגבלת

פרטים כלליים

שליפת נסח