מרכז מסחרי לתחנת תדלוק חצבה שותפות מוגבלת

פרטים כלליים

שליפת נסח