קרן המפרץ פ-5 שותפות מוגבלת

פרטים כלליים

שליפת נסח