קרן איי ארגנטו השקעה באלף ביט, שותפות מוגבלת

פרטים כלליים

שליפת נסח