נוי אנרגיות מתחדשות אירופה, שותפות מוגבלת

פרטים כלליים

שליפת נסח