פרנסה בסד מס' 202, שותפות מוגבלת

פרטים כלליים

שליפת נסח