רשם החברות - בקשה לשליפת נסח

שליפת הנסח כרוכה בתשלום אגרת רשם בסך ₪ 10.00 ועמלה בסך ₪ 15.38 + מע"מ