רשם החברות - בקשה להזמנת נסח חברה

הזמנת הנסח כרוכה בתשלום אגרת רשם בסך ₪ 10.00 ועמלה בסך ₪ 15.38 + מע"מ